Pracownia Komputerowa

Pracownia komputerowa w Bąkowej Górze powstała 01.01.2015r. Od tego roku pieczę nad pracownią przejęła instruktor Katarzyna Błaszczyk ( Katarzyna Krogulska) . Zajęcia w pracowni prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników. Zajęcia pozwalają zdobyć i doskonalić wiedzę na temat podstawowej obsługi komputera. W ramach pracy wykonujemy następujące rzeczy: 

  • wprowadzanie zmian na stronie warsztatowej (wstawianie zdjęć, pisanie artykułów itp.) www.wtzkubusie.pl,
  • tworzenie amatorskich filmów w programie Windows Movie Maker,
  • instalowanie i przeinstalowanie systemu operacyjnego Windows XP
  • tworzenie wizytówek, zaproszeń, dyplomów, świadectw, kartek i plakatów w programie CANVA oraz PAINT
  • pisanie oraz edycja tekstu wraz z tworzeniem tabeli i wstawianie obrazów w programie OpenOffice Writer,
  • szukanie informacji w internecie wraz z ich użyciem,
  • korzystanie z gier edukacyjnych i komputerowych,
  • korzystanie z gier dydaktycznych, układanie puzzli oraz gier stolikowych,
  • tworzenie miesięcznego kalendarza wraz z gazetką ścienną,
  • znajdowanie filmów informacyjnych na różnych stronach,

Previous