Pracownia Teatralna

Założeniem pracowni teatralnej jest aktywizacja uczestników zajęć w sferze artystycznej. Osoby biorące udział w zajęciach  uczestniczą w wielu konkursach, festiwalach muzycznych i przeglądach teatralnych. Dzięki temu uczestnicy usprawniają mowę, uczą się wykonywać proste dekoracje, a także przystosowywać je do zmiennych form teatralnych, doskonalą współpracę w grupie, korzystają z możliwości ekspresji i twórczego odreagowania stresów, uwalniają się od nieśmiałości i kompleksów.

Previous