Pracownia Ceramiczna

Celem pracy w pracowni ceramicznej jest rehabilitacja zmierzająca do ogólnego rozwoju uczestnika, między innymi po to, aby umożliwić mu aktywizację zawodową na otwartym rynku pracy.  Wychowankowie pracują metodą ergoterapii: garncarstwo i ceramika. Poprzez lepienie, formowanie i modelowanie w glinie, rozwijana jest sprawność manualna, wyzwalane są zainteresowania artystyczne, zostaje poruszona wyobraźnia. Realizacja pracy odbywa się systematycznie: przygotowanie materiałów i narzędzi, poznawanie technik lepienia i metod pracy w glinie, kształtowanie i modelowanie naczyń użytkowych, nauka zasad suszenia i wypalania, szkliwienie.

Previous