Pracownia Muzyczna

Założeniem pracowni muzycznej jest aktywizacja uczestników zajęć w sferze ruchowej i słuchowej. Osoby biorące udział w zajęciach min. Śpiewają, słuchają muzyki , tańczą oraz przygotowują programy muzyczno- taneczne. Dzięki temu uczestnicy usprawniają mowę oraz poznają instrumenty muzyczne.

Previous