Przekaż 1%

pobrane 2

KRS : 0000128201

NIP: 771 – 16 – 46 – 065

REGON: 590336993 -00042

Numer konta bankowego:

 

O nas

Celem organizacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Cel ten realizujemy przez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Trybunalskim i w Sulejowie. Na liście uczestników WTZ-ów jest 140 osób. Jednak liczba podopiecznych jest dużo większa, bo niektórzy, z różnych przyczyn, nie mogą uczestniczyć w codziennej terapii. Stowarzyszenie prowadzi również Punkt Oparcia Społecznego, gdzie rodziny osób niepełnosprawnych znajdują różnorodną pomoc. Ponadto organizujemy imprezy turystyczne, rekreacyjne i sportowe dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Piotrków Trybunalski, powiat piotrkowski, opoczyński i tomaszowski.

Obszary działań 

– Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

– odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,

– odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,

Warsztat Terapii Zajęciowej

Wykorzystanie środków z 1% podatku 

– Ogólnie na działania statutowe
Środki uzyskane w roku 2010: 27.822,40 zł.
Środki uzyskane w roku 2011: 16.595,50 zł.
Środki uzyskane w roku 2012: 19.229,40 zł.
Środki uzyskane w roku 2013: 17.682,40 zł.
Środki uzyskane w roku 2014: 14.406,20 zł.

Zostały przeznaczone na:

– Konkretny program/cel
Wszystkie środki zebrane w 2010 r. przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Tryb.
Środki zebrane w roku 2011 r. zostały przeznaczone na doposażenie nowo powstałych (w grudniu 2011 r.) pracowni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Tryb. oraz na akcję letnią.
Środki pozyskane w roku 2012 i 2013 zostały przeznaczone na dofinansowanie imprez okolicznościowych i wycieczek dla osób niepełnosprawnych oraz na doposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Tryb. i Sulejowie.
Środki uzyskane w roku 2014 zostaną wykorzystane na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników na zajęcia WTZ, na wyposażenie nowo powstałych pracowni WTZ, na organizację imprez okolicznościowych i wycieczek.