Pracownia Recyklingu

Celem w pracowni recyklingu jest nauka segregacji i wtórne wykorzystanie odpadów. Przyswajanie i stosowanie terminów: surowce organiczne czy segregacja przyczyniają się do ochrony piękna otaczającego nas świata i ochrony środowiska. Realizacja programów rehabilitacji odbywa się poprzez rozwijanie zdolności manualnych i poznawczych. Stosowanie różnorodnych technik i form odzyskiwania materiałów, wpływa na rozwój koordynacji wzrokowo- ruchowej i wyobraźni przestrzennej. W pracowni recyklingu uczestnicy mają możliwość realizowania się artystycznie. Wykonane prace nabierają nowego znaczenia i wartości. Wyplatanie koszyków z wikliny papierowej daje możliwość ćwiczenia motoryki małej dłoni i wielką satysfakcje. Nową formę i przydatność w życiu, uzyskują pracę wykonane z kartonów, butelek, wytłaczanek, puszek i słoików. Każdy uczestnik może odkryć własne zainteresowania, ukryte talenty i wyrazić ekspresje twórczą. Dbanie o porządek i higienę w pracowni, stanowi nieoderwany element pracy.