Pracownia Majsterkowania

W pracowni majsterkowania uczestnicy mają możliwość nabywania wiedzy na temat drewna i wyrobów drewno podobnych oraz możliwość ich zastosowania. Zdobywają wiedzę dotyczącą podstaw obróbki drewna i wyrobów drewnopodobnych oraz doboru odpowiednich narzędzi do tego celu niezbędnych, a także prawidłowego posługiwania się nimi. Osoby przebywające w pracowni majsterkowania wyrabiają u siebie nawyk dbałości o narzędzia oraz prawidłowej konserwacji tych narzędzi. Uczą się dbałości o materiały ekonomicznego z nich korzystania, a także ich konserwacji i renowacji. Rozbudzą swoją wyobraźnie i kreatywność łącząc drewno i wyroby drewnopodobne z innymi materiałami takimi jak: szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne. W toku pracy która odbywa się pod nadzorem instruktora wpaja się wszystkim osobom wiedzę i zasady bezpiecznej i higienicznej pracy. Wykonywane przez uczestników prace w pracowni majsterkowania uzmysławiają im przydatność ich pracy często stanowią wyposażenie innych pracowni, a dzięki temu podnoszą ich samoocenę i pomagają uwierzyć we własne możliwości, pozwalają realnie spojrzeć na wykonywaną przez siebie pracę. Aktywność w pracowni majsterkowania wpływa na rozwój zdolności manualnych poza tym uczestnicy wyrabiają u siebie chęć estetycznego, dokładnego wykonywania prac, a przede wszystkim chęć wykonywania jej do końca i zadowolenie z jej efektów. Wyrabiają one umiejętność i chęć współpracy w grupie co jest bardzo ważne w rozwoju społecznym każdej osoby uczestniczącej w WTZ.

Previous